Informa

 

 

珠宝业买家证为您带来......

 

  • 直接进场参观亚洲博闻在全球主办的珠宝展览会

  • 首次申请费用全免

  • 无须再次进行参观登记

  • 珠宝业买家证尊享礼遇

 

 

 

珠宝业买家证特快服务

 


阁下可透过网上预约申请,于SEASONS 时尚首饰及配饰春季展的指定时间内办领珠宝业买家证,省时便捷。

 

 

 

珠宝业买家证服务处 ?


珠宝业买家证服务处只设于以下展览会的展会现场: